Tips om hur du rensar upp skräpfiler i Windows

När datorn åldras fylls hårddisken med filer som anses vara skräp. På grund av detta kommer Windows-datorn att sakta ner i prestanda eftersom systemet måste arbeta hårt för att hitta de data som behöver nås. Om du tar bort dessa oönskade filer från din dator kommer systemets funktioner att förbättras.

Skräpfiler är i princip tillfälliga och duplicerade filer, oanvända genvägar och cachedata som genereras av en webbläsare, ett program eller ett Windows-operativsystem när datorn startas. När du kör ett program använder systemet systemfiler och icke-systemfiler för att initiera en funktion för att göra en fil av programmet eller dokumentet närvarande. Systemet letar efter en fil med programmet när datorn startar.

Varje gång du surfar på internet letar systemet efter en fil som visar att det finns en webbplats för att kunna öppna den. Om filen inte finns där kommer systemet att uppmana dig att ange ett namn på filen. När du har angett namnet går systemet vidare till huvudinnehållet i filen, där du kan visa det, redigera det, kopiera det eller vad som helst.

Vanligtvis uppstår de största problemen när du har ändrat filnamnen. Därför måste du ändra dina filnamn så att datorn kan identifiera dem. Det enklaste sättet att göra detta är att klicka på startknappen. peka på “kör” och skriv sedan “regedit”. Innan poster relaterade till “Registrerad till” ska listas ska du se till att registerposten laddas in i registret, vilket innebär att den kommer att kunna utföra sina operationer.

För att identifiera de filer som är relaterade till dina program kan du göra något av följande:

1) Radera dem helt enkelt. Peka bara med musen på programmet och klicka på “delete” eller “del”. Därefter sparar du de filer som du vill ta bort.

2) Ta bort filerna och mapparna om du inte vet säkert vad de är och var de finns. Radera helt enkelt mapparna och filerna, ta med dig filerna när du raderar dem. Om du inte är säker på om en fil är relaterad till ett program kan du göra en webbsökning på namnet. Du kan också bara radera filen, om du har filerna.

3) Ta bort spionprogrammen. Klicka återigen på Internet och välj sedan fel program. Klicka på “Lägg till” och sedan på “Välj objekt”. Notera listan över de program som du har valt. Klicka nu på “Inställningar” och sedan på “Ändra”. Slutligen klickar du på “Tillämpa” och sedan på “OK”.

4) Använd Disc Cleanup för att frigöra lite utrymme. Disc Cleanup hjälper dig att frigöra lite utrymme på hårddisken, särskilt om du aldrig sparar några stora filer på din dator. Klicka alltså på Start-knappen och sedan på Min dator. Högerklicka sedan på den hårddisk eller petition som du vill rensa upp. Klicka på “Egenskaper” och sedan på fliken Verktyg. Klicka på “Disc Cleanup” och sedan på de filer som du vill ta bort. Klicka sedan på “Disc Cleanup” och sedan på de filer som du vill återställa. Klicka på ” Disc Cleanup” och sedan på de filer som du vill ta bort. Klicka sedan på “Disc Cleanup” och sedan på de filer som du vill återställa. Klicka sedan på “OK” och sedan på datorn. Datorn kommer att göra sitt arbete och du kommer att kunna stänga programmet och frigöra lite utrymme.

5) Lämna lite utrymme för mer data. Ibland när du utför rutinuppgifter kanske du inte har märkt att mycket utrymme används. Du kanske inte har märkt att RAM-minne används, men du kan ändå frigöra mer utrymme. Klicka på Start-knappen till vänster och sedan på Kontrollpanelen. Klicka sedan på “Lägg till eller ta bort program”. Då visas en lista över alla program som är installerade på din dator. Titta noga. Du bör kunna se de program som du vill ta bort – oavsett om de är lagrade i Startknappen, i systemfältet eller i andra områden – eftersom det är de som förbrukar utrymme. Klicka sedan på det program du vill ta bort och tryck sedan på “Ta bort”.

6) Kör en slumpmässig skanning av din virusdatabas. Du bör göra en slumpmässig genomgång av din virusdatabas. Gör inte bara en sökning i din virusdatabas efter namn, utan sök på grundval av vad som hittas. En post eller en uppsättning poster som inte kategoriseras kan vara bra, eller så kan det vara en mycket stor risk.

Det är viktigt att du följer dessa steg för att optimera din dator.